Навчально Методичний Центр

Житомир


Вітаємо Вас на сторінці Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області


Центр є державною навчально-методичною установою системи освіти у сфері цивільного захисту, яка діє в єдиному навчально-науковому комплексі Інституту державного управління у сфері цивільного захисту та є суб’єктом освітньої діяльності Мережі навчально-методичних установ Єдиної державної системи цивільного захисту.

Головними завданнями діяльності Центру є:

 • проведення функціонального навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту;
 • здійснення методичного супроводу практичної підготовки на підприємствах, в установах, організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту;
 • вдосконалення форм і методів проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту, надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів і установ освіти з питань цивільного захисту;
 • координація і методичний супровід навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту за місцем роботи, навчання і проживання;
 • здійснення на контрактній основі навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за заявками підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за відповідними програмами підготовки;
 • науково-методичної діяльності з розроблення навчальних планів, програм, методичних матеріалів, рецензування навчально-методичної літератури, статей;
 • здійснення методичного супроводу видання місцевими органами виконавчої влади навчальних, навчально-наочних посібників, брошур, рекомендацій, пам'яток, розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів, необхідних для задоволення потреб у самостійному вивченні програм навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;
 • здійснення методичного керівництва консультаційними пунктами з питань цивільного захисту при органах місцевого самоврядування та надання допомоги навчальним закладам у питаннях підготовки з цивільного захисту;
 • надання методичних рекомендацій з питань організації, планування та здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях, розроблення програмної та навчально-методичної документації з навчання персоналу діям в умовах надзвичайних, аварійних ситуацій та аварій;
 • розвиток професійної майстерності педагогічного складу та впровадження передового вітчизняного і міжнародного досвіду;
 • проведення атестації педагогічних працівників Центру.